Innkalling til årsmøte i Brodd Innebandy


Styret innkaller herved til årsmøte i Brodd Innebandy. Årsmøtet avholdes tirsdag 29. mars 2022 kl. 19:00. Gitt situasjonen vi er i, så gjennomføres årsmøte på TEAMS. Da med påmelding i forkant til: post@brodd-innebandy.com Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. mars 2022: post@brodd-innebandy.com Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmesider. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Brodd IBK i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen StyretTilbake til nyhetssiden