Årsmøte 2023 - 23 Mars - Møtet vil være hos VIAL - Auglendsmyrå 17


Innkalling til årsmøte i Brodd innebandy.
Til medlemmene i Brodd Innebandy.
Styret innkaller herved til årsmøte i Brodd Innebandy.
Årsmøtet avholdes torsdag 23. mars 2023 kl. 19:00.
Møtet vil foregå hos VIAL - Auglendsmyrå 17B - 4016 Stavanger kl. 19 den 23.03.2023

Det er påmelding i forkant til: post@brodd-innebandy.com
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 09. mars 2023: post@brodd-innebandy.com
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av Brodd IBK i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
StyretTilbake til nyhetssiden